เครื่องลดความชื้น เครื่องดูดความชื้น โมเดริ์นคูล (Modernkool) แบบเคลื่อนที่ได้
Modernkool Portable dehumidifier เป็น เครื่องลดความชื้นแบบเคลื่อนที่ได้ ลดความชื้นได้เครื่องละ 30 – 350 ลิตรต่อวัน

ปัจจุบันสภาพอากาศในประเทศไทยมีระดับความชื้นสัมพัทธ์ที่ 70-90% ซึ่งระดับความชื้นที่สูงนี้มีผลกับสิ่งมีชีวิต วัตถุและวัสดุบางประเภททำให้ สิ่งมีชีวิตที่เป็นเชื้อโรคเกิดการเติบโต วัสดุเกิดการ เปลี่ยนแปลงสภาพ เช่น เป็นสนิม บวม ผิดรูป การควบคุมระดับความชื้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานที่ที่ใช้ในการ ผลิต หรือ ทดสอบ หรือ จัดเก็บ สิ่งเหล่านี้ ด้วยกระบวนการ ดูด หรือ กำจัด ลด ความชื้นออกจากอากาศในห้อง โดยลักษณะของห้องจะเป็นห้องปิด เพื่อจะป้องกันการไหลเข้าของความชื้นจากกอากาศภายนอกในขณะที่มีการ ลด กำจัด ความชื้นออกจากอากาศภายในห้อง ด้วยเครื่องลดความชื้น

สถานที่ที่นิยมใช้เครื่องลดความชื้นทั่วไป หรือ เครื่องลดความชื้นแบบคอมเพรสชั่น ได้แก่ ห้องปิดที่มีการปรับอากาศ ตั้งอุณหภูมิในระดับ 22-27°C ทั่วๆไป  เช่น ห้องLab ห้องเก็บวัสดุ ห้องเครื่องมือ ห้องผลิต ห้องX-ray ห้องเก็บเอกสาร ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บอะไหล่เครื่องบิน  เป็นต้น โดยต้องการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ให้น้อยกว่า 70%RH

เครื่องลดความชื้น เครื่องดูดความชื้น เครื่องไล่ความชื้น โมเดริ์นคูล

1.DY-30-dehum unit 3.DY-50-dehum unit 5.MDB-50-dehum unit 7.MDB-70-dehum unit

 DY-30                                                  DY-50                                               MDB-50                                               MDB-70                                    

9.DY-105-dehum unit 11.DY-120-dehum unit 13.MDB-160-dehum unit 15.MDB-168-dehum unit

DY-105                                              DY-120                                            MBD-160                                          MDB-168                                                     

17.MDB-240-dehum unit 19.MDB-350-dehum unit

MDB-240                                      MDB-350                        

หลักการทำงาน

Portable dehumidifier หรือที่เรียกกันว่า เครื่องลดความชื้นแบบคอมเพรสชั่น Compression dehumidifier ดูดความชื้นออกจากอากาศ ได้โดยการดูดอากาศในห้องเข้าเครื่องลดความชื้น อากาศจะผ่าน Cold coil ที่เย็นจัดทำให้อากาศที่ดูดเข้ามากลั่นตัวเป็นน้ำ ซึ่งเครื่องจะกำจัดน้ำที่ดูดออกมาทิ้งไปนอกห้อง ส่วนอากาศที่ผ่าน Cold coil มาแล้วจะแห้งและเย็น จะถูก Reheated ให้อุณภูมิสูงขึ้นและปล่อยออกจากเครื่องให้หมุนเวียนในห้องทำให้อากาศในห้องทั้งหมดมีความชื้นลดลง หรืออากาศมีความแห้งขึ้น

ตารางเปรียบเทียบของแต่ละรุ่น

รุ่น

ประมาณการพื้นที่ห้อง (ตรม.)

ระดับความชื้นที่ตั้งค่าได้ (%RH)

DY-30

< 30

40 – 90

DY-50

40 – 50

40 – 90

MDB-50

40 – 50

40 – 80

MDB-70

60-80

40 – 80

DY-105

100 – 120

40 – 90

DY-120

130

40 – 90

MDB-160

140 – 150

40 – 80

MDB-168

140 – 150

40 – 80

MDB-240

200 – 240

40 – 80

MDB-350

350 – 450

40 – 80

หมายเหตุ : การเลือกรุ่นเครื่องลดความชื้นต้องพิจารณาลักษณะห้อง การใช้งาน และอุณหภูมิห้อง ประกอบการเลือก

เครื่องลดความชื้นโมเดิร์นคูล สามารถใช้งานได้ดีกับห้องทุกประเภท / Portable dehumidifier  applications

      

      

Portable dehumidifier / เครื่องลดความชื้น เครื่องลดความชื้น เครื่องดูดความชื้น Portable dehumidifier โมเดริ์นคูล แบบเคลื่อนที่ได้ โทร 02 984 3527 / 081 611 2887

Phone: 02 984 3527
เลขที่ 34/17 หมู่ 8 ถ.ประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120