ติดต่อโมเดิร์นคูล เครื่องลดความชื้น เครื่องดูดความชื้น

บริษัท โมเดิร์นคูล ดีเอช จำกัด

เลขที่ 34/17 หมู่ 8 ถ.ประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 0-2984-3527 หรือ 0816112887

แฟกซ์ : 0-2984-3526  อีเมลล์ : modernkool@hotmail.com

Modernkool DH Co., Ltd.

34/17 Moo 8 Prachachuen Rd. Bangtalard,

Pakkred, Nontaburi, 11120

Tel : 0-2984-3527 or 0816112887

Fax : 0-2984-3526 E-mail : modernkool@hotmail.com

Phone: 02 984 3527
เลขที่ 34/17 หมู่ 8 ถ.ประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120