<!--:TH-->ห้องสมุด และ พิพิธภัณฑ์<!--:--><!--:en-->Library & Museum<!--:-->

ห้องสมุด

การควบคุมความชื้นของห้องสมุดที่เก็บหนังสือมีค่าเป็นความจำเป็น เพราะระดับความชื้นสูงจะทำให้กระดาษ ของหนังสือเปลี่ยนสภาพเร็ว และอาจมีเชื้อโรค แบคทีเรีย เชื้อรา ซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้ไม่เพียงแต่อยู่ในเล่มหนังสือ แต่จะปนเปื้อน แพร่กระจายในอากาศของห้องสมุด ทำให้ผู้มีอาชีพค้นคว้าวิจัย ที่ต้องใช้ห้องสมุดเป็นสำนักงาน ใช้เวลานานในห้องสมุดเพื่อค้นคว้าข้อมูล รู้สึกอึดอัด รู้สึกถึงความไม่สะอาดของอากาศ และอาจได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายโดยง่าย

 • ความชื้นทำให้หนังสือที่ทำจากวัสดุกระดาษเสื่อมสภาพเร็ว
 • ความชื้นทำให้เกิดเชื้อรา แบคทีเรียเติบโตและแพร่กระจายในอากาศ ทำให้ผู้ใช้ห้องสมุดอาจได้รับเชื้อโรคโดยง่าย

พิพิธภัณฑ์

ในลักษณะคล้ายคลึงกันกับห้องสมุด พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่เก็บรักษาวัตถุมีค่า ที่ส่วนใหญ่เป็นวัตถุโบราณและวัตถุหายากประเมินค่าเป็นเงินไม่ได้ วัตถุมีค่าเหล่านี้หากวางไว้ในสภาพแวดล้อม สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความชื้นที่สูงเกินไป ทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพ เสียหาย เกิดเชื้อรา แบคทีเรีย กลิ่นไม่บริสุทธิ์ อาจทำให้เป็นที่ไม่ถูกใจของผู้เข้ามาเยี่ยมชมได้

การใช้เครื่องลดความชื้นที่ใช้คอมเพรสเซอร์ เครื่องลดความชื้นจะดูดอากาศในห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ มากำจัดความชื้น ดูดความชื้น ออกระบายเป็นน้ำทิ้งออกไป อากาศในห้องสมุด พิพิธภัณฑ์จะมีความชื้นในระดับที่ต้องการ

หรือ การใช้เครื่องลดความชื้นแบบดูดซับ วงล้อดูดซับจะดูดอากาศในห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ มากำจัดความชื้น ดูดความชื้น ออก ระบายด้วยลมร้อนเป่าออกไป อากาศในห้องสมุด พิพิธภัณฑ์จะมีความชื้นในระดับที่ต้องการ

ขนาดพื้นที่และรุ่นที่แนะนำให้ใช้งาน
 • ขนาดพื้นที่ 10 – 30 ตารางเมตร แนะนำรุ่น DY-30DY-50
 • ขนาดพื้นที่ 30 – 50 ตารางเมตร แนะนำรุ่น MDB-50MDB-70
 • ขนาดพื้นที่ 80 – 100 ตารางเมตร แนะนำรุ่น DY-105DY-120
 • ขนาดพื้นที่ > 100 ตารางเมตร แนะนำรุ่น MDB-160MDB-240MDB-350
 • Desiccant แนะนำรุ่น DT-450 – DT-6000

หมายเหตุ – คำแนะนำเบื้องต้น กรุณาโทรแจ้งขนาดห้องและอุณหภูมิห้องเพื่อเลือกรุ่นที่ถูกต้องเหมาะสม

ตัวอย่าง ปัญหาของห้องแสดงจิตรกรรมที่มีความชื้นสูงเกินไป
 • ทำให้แบคทีเรีย เชื้อรามีโอกาสเจริญบนจิตรกรรมและเป็นแหล่งของแมลง
 • กาวเริ่มมีความนุ่ม จึงสูญเสียแรงยึดเกาะ
 • ชั้นสีอ่อนตัว
 • วัสดุยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น
ปัญหาของห้องแสดงจิตรกรรมที่มีความชื้นต่ำเกินไป
 • อินทรียวัตถุเกิดการบิดงอ เสียรูป
 • กาวยืดหยุ่นได้น้อยและเริ่มเปราะ

ตัวอย่าง ห้องสมุดที่มีการควบคุมความชื้นไม่ให้สูง กว่า 55%RH
ตัวอย่างบทความเกี่ยวกับความจำเป็นในการควบคุมความชื้นในห้องสมุด

watch movie Fifty Shades Darker 2017 now

Library

Humidity control of library books is a necessity. Because of the high humidity will cause paper. Books change soon. Pathogenic bacteria, fungi, and bacteria, and these are not only in the book. It is contaminated. Spread in the air of the library. Make a career in research. To use the library as an office. Time in the library to research the uncomfortable feeling of the air is not clean. The germs may get into the body easily.

 • Humidity makes a book made ​​of paper materials deteriorate quickly.
 • Moisture causes mold. Bacteria to grow and spread in the air. Library users may get infected easily.

Museum

In a similar way to the library. Museum is the place to store valuable objects. The most rare antiques and objects of value is not money. If these objects are placed in the environment. Unsuitable weather. Especially the humidity is too high. Cause the damaged caused by bacteria, fungi smell fresh. May not be desirable for the visit.

Example: The painting room where the humidity is too high.

 • Bacteria. Fungus growing on a painting, and a source of bugs.
 • Start with a soft adhesive. To lose traction.
 • The light itself.
 • More flexible materials.

Painting room where the humidity is too low.

 • Organic matter due to bending deformation.
 • adhesive flexible and less brittle.

Example: Libraries with a control humidity level not exceed 55% RH.

Example: Article about the need to control the humidity in the library.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone: 02 984 3527
เลขที่ 34/17 หมู่ 8 ถ.ประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120