พื้นที่สำหรับการใช้งาน (Applications)


image

สำนักงาน และ โรงแรม

          สำนักงาน ที่อยู่ในอาคารปิด อาจมีการหมุนเวียนอากาศที่ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดความชื้นในอากาศในห้องได้ ความชื้นที่สูงทำให้ไรฝุ่นเจริญเติบโตได้ดี เกิดเป็นไรฝุ่นปริมาณมากอยู่ในห้อง ส่งผลต่อสุขภาพของทุกคนในสำนักงานที่ส่วนใหญ่ใช้เวลาทำงานหลายชั่วโมงอยู่ในสำนักงาน

ขนาดพื้นที่และรุ่นที่แนะนำให้ใช้งาน

 • ขนาดพื้นที่ 50 – 80 ตารางเมตร แนะนำรุ่น MDB-70
หมายเหตุ – คำแนะนำเบื้องต้น กรุณาโทรแจ้งขนาดห้องและอุณหภูมิห้องเพื่อเลือกรุ่นที่ถูกต้องเหมาะสม
image

ห้องไฟฟ้า Electrical Room

          ห้องไฟฟ้าจะมีอุปกรณ์ลักษณะเป็นตู้ Cabinet ภายในตู้และการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าภายนอกห้องไฟฟ้า ซึ่งห้องไฟฟ้าจะติดเครื่องปรับอากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิในห้อง โดยความชื้นในห้องไฟฟ้าอาจจะสูงหรือเปลี่ยนแปลง การใช้เครื่องลดความชื้นที่ใช้คอมเพรสเซอร์เครื่องลดความชื้นจะดูดอากาศในห้องไฟฟ้ามากำจัดความชื้น ดูดความชื้น ออกระบายเป็นน้ำทิ้งออกไป อากาศในห้องไฟฟ้าจะมีความชื้นในระดับที่ต้องการ

ขนาดพื้นที่และรุ่นที่แนะนำให้ใช้งาน

 • ขนาดพื้นที่ 30 – 50 ตารางเมตร แนะนำรุ่น MDB-50, MDB-70
 • ขนาดพื้นที่ 80 – 100 ตารางเมตร แนะนำรุ่น DY-105, DY-120
 • ขนาดพื้นที่ > 100 ตารางเมตร แนะนำรุ่น MDB-160, MDB-240, MDB-350
หมายเหตุ – คำแนะนำเบื้องต้น กรุณาโทรแจ้งขนาดห้องและอุณหภูมิห้องเพื่อเลือกรุ่นที่ถูกต้องเหมาะสมขนาดพื้นที่และรุ่นที่แนะนำให้ใช้งาน
image

ดาต้าเซ็นเตอร์ ศูนย์ข้อมูล ห้องคอมพิวเตอร์ Data Center

         ห้องเซอร์ฟเวอร์ หรือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ควรพิจารณาปัจจัยการควบคุมสภาพแวดล้อมที่สำคัญ คือ อุณหภูมิและความชื้น ให้เหมาะสม ทั้งนี้ห้องเซอร์ฟเวอร์มักออกแบบใช้ระบบปรับอากาศควบคุมความชื้นอัตโนมัติ (Precision air conditioning, Computer room air conditioning) ที่สามารถควบคุม อุณหภูมิและความชื้นของห้องได้

ขนาดพื้นที่และรุ่นที่แนะนำให้ใช้งาน

 • ขนาดพื้นที่ 30 – 50 ตารางเมตร แนะนำรุ่น MDB-50, MDB-70
หมายเหตุ – คำแนะนำเบื้องต้น กรุณาโทรแจ้งขนาดห้องและอุณหภูมิห้องเพื่อเลือกรุ่นที่ถูกต้องเหมาะสม
image

คลังผลิตผลเกษตรและเมล็ดพันธุ์ Agriculture Warehouse

          ความชื้นเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เมล็ดพันธุ์และผลผลิตทางการเกษตรเสียหายได้ง่าย วิธีการที่จะลดความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ การใช้เครื่องลดความชื้นที่ใช้คอมเพรสเซอร์ ะดูดอากาศในห้องมากำจัดความชื้น ดูดความชื้น ออกระบายเป็นน้ำทิ้งออกไป อากาศในห้องจะมีความชื้นในระดับที่ต้องการ

ขนาดพื้นที่และรุ่นที่แนะนำให้ใช้งาน

 • ขนาดพื้นที่ 100 – 300 ตารางเมตร แนะนำรุ่น MDB-160, MDB-240, MDB-350
หมายเหตุ – คำแนะนำเบื้องต้น กรุณาโทรแจ้งขนาดห้องและอุณหภูมิห้องเพื่อเลือกรุ่นที่ถูกต้องเหมาะสม
image

คลังสินค้า Warehouse

          คลังสินค้า เป็นสถานที่ที่มีมูลค่าสูง และมีความเสียงสูงที่จะทำให้วัสดุอุปกรณ์หรือสินค้าที่เก็บอยู่ในคลังสินค้าเสียหายอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม ใม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความชื้นสูงเกินไป ทำให้เกิด สนิม เชื้อรา ได้ง่าย ซึ่งจะทำให้คลังสินค้ากลายเป็นสถานที่ทำลายสินค้าแทนที่จะเป็นสถานที่เก็บรักษาสินค้าตามความต้องการ

ขนาดพื้นที่และรุ่นที่แนะนำให้ใช้งาน

 • ขนาดพื้นที่ 100 – 300 ตารางเมตร แนะนำรุ่น MDB-160, MDB-240, MDB-350
หมายเหตุ – คำแนะนำเบื้องต้น กรุณาโทรแจ้งขนาดห้องและอุณหภูมิห้องเพื่อเลือกรุ่นที่ถูกต้องเหมาะสม
image

ไลน์ผลิตอาหาร ไลน์ผลิตวัตถุดิบอาหาร Food production

          การใช้เครื่องลดความชื้นที่ใช้คอมเพรสเซอร์ เครื่องลดความชื้นจะดูดอากาศในไลน์ผลิต มากำจัดความชื้น ดูดความชื้น ออกระบายเป็นน้ำทิ้งออกไป อากาศในไลน์ผลิตจะมีความชื้นในระดับที่ต้องการ

ขนาดพื้นที่และรุ่นที่แนะนำให้ใช้งาน

 • ขนาดพื้นที่ 30 – 50 ตารางเมตร แนะนำรุ่น MDB-50, MDB-70
 • ขนาดพื้นที่ 80 – 100 ตารางเมตร แนะนำรุ่น DY-105, DY-120
 • ขนาดพื้นที่ > 100 ตารางเมตร แนะนำรุ่น MDB-160, MDB-240, MDB-350 Desiccant แนะนำรุ่น DY-450 – DT-6000
หมายเหตุ – คำแนะนำเบื้องต้น กรุณาโทรแจ้งขนาดห้องและอุณหภูมิห้องเพื่อเลือกรุ่นที่ถูกต้องเหมาะสม
image

ไลน์ผลิตและห้องเก็บชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ เซมิคอนดัคเตอร์ Electronics & Semiconductors

          ไลน์ผลิต Microchip, PCB Assembly, ห้องเก็บชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์และเซมิคอนดัคเตอร์ควรมีการควบคุมความชื้น เพราะวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้จัดได้ว่าเป็น Moisture Sensitive Devices ซึ่งมีโอกาสที่จะทำงานผิดพลาดได้หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง

ขนาดพื้นที่และรุ่นที่แนะนำให้ใช้งาน

 • ขนาดพื้นที่ 30 – 50 ตารางเมตร แนะนำรุ่น MDB-50, MDB-70
 • ขนาดพื้นที่ 80 – 100 ตารางเมตร แนะนำรุ่น DY-105, DY-120
 • ขนาดพื้นที่ > 100 ตารางเมตร แนะนำรุ่น MDB-160, MDB-240, MDB-350
 • Desiccant แนะนำรุ่น DY-450 – DT-6000
หมายเหตุ – คำแนะนำเบื้องต้น กรุณาโทรแจ้งขนาดห้องและอุณหภูมิห้องเพื่อเลือกรุ่นที่ถูกต้องเหมาะสม
image

ห้องสมุด และ พิพิธภัณฑ์ Library & Museum

          การควบคุมความชื้นของห้องสมุดที่เก็บหนังสือมีค่าเป็นความจำเป็น เพราะระดับความชื้นสูงจะทำให้กระดาษ ของหนังสือเปลี่ยนสภาพเร็ว และอาจมีเชื้อโรค แบคทีเรีย เชื้อรา 
          พิพิธภัณฑ์ คล้ายคลึงกันกับห้องสมุด พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่เก็บรักษาวัตถุมีค่า ที่ส่วนใหญ่เป็นวัตถุโบราณและวัตถุหายากประเมินค่าเป็นเงินไม่ได้ การใช้เครื่องลดความชื้นที่ใช้คอมเพรสเซอร์ เครื่องลดความชื้นจะดูดอากาศในห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ให้มีความชื้นในระดับที่ต้องการ

ขนาดพื้นที่และรุ่นที่แนะนำให้ใช้งาน

 • ขนาดพื้นที่ 30 – 50 ตารางเมตร แนะนำรุ่น MDB-50, MDB-70
 • ขนาดพื้นที่ 80 – 100 ตารางเมตร แนะนำรุ่น DY-105, DY-120
 • ขนาดพื้นที่ > 100 ตารางเมตร แนะนำรุ่น MDB-160, MDB-240, MDB-350
  Desiccant แนะนำรุ่น DT-450 – DT-6000
หมายเหตุ – คำแนะนำเบื้องต้น กรุณาโทรแจ้งขนาดห้องและอุณหภูมิห้องเพื่อเลือกรุ่นที่ถูกต้องเหมาะสม
image

โรงพยาบาล และ สถานที่เกี่ยวกับการแพทย์ Hospital & Medical room

          การใช้เครื่องลดความชื้นที่ใช้คอมเพรสเซอร์ เครื่องลดความชื้นจะดูดอากาศในห้องของโรงพยาบาล มากำจัดความชื้น ดูดความชื้น ระบายเป็นน้ำทิ้งออกไป อากาศในห้อง จะมีความชื้นในระดับที่ต้องการ

ขนาดพื้นที่และรุ่นที่แนะนำให้ใช้งาน

 • ขนาดพื้นที่ 30 – 50 ตารางเมตร แนะนำรุ่น MDB-50, MDB-70
 • ขนาดพื้นที่ 80 – 100 ตารางเมตร แนะนำรุ่น DY-105, DY-120
หมายเหตุ – คำแนะนำเบื้องต้น กรุณาโทรแจ้งขนาดห้องและอุณหภูมิห้องเพื่อเลือกรุ่นที่ถูกต้องเหมาะสม
image

ห้องผลิตยา และ คลังยา Pharmaceutical

          การใช้เครื่องลดความชื้นที่ใช้คอมเพรสเซอร์ เครื่องลดความชื้นจะดูดอากาศในห้องผลิตยา มากำจัดความชื้น ดูดความชื้น ระบายเป็นน้ำทิ้งออกไป อากาศในห้องผลิตยา จะมีความชื้นในระดับที่ต้องการ

ขนาดพื้นที่และรุ่นที่แนะนำให้ใช้งาน

 • ขนาดพื้นที่ < 50 ตารางเมตร แนะนำรุ่น MDB-50, MDB-70
 • ขนาดพื้นที่ 50 – 80 ตารางเมตร แนะนำรุ่น DY-105, DY-120
 • ขนาดพื้นที่ > 100 ตารางเมตร แนะนำรุ่น MDB-160, MDB-240, MDB-350
หมายเหตุ – คำแนะนำเบื้องต้น กรุณาโทรแจ้งขนาดห้องและอุณหภูมิห้องเพื่อเลือกรุ่นที่ถูกต้องเหมาะสม
image

ห้องทดสอบ ห้องทดลอง ห้องวิจัย ห้องสอบเทียบLaboratry

          การใช้เครื่องลดความชื้นที่ใช้คอมเพรสเซอร์ เครื่องลดความชื้นจะดูดอากาศในห้องทดสอบ ห้องทดลอง ห้องวิจัย ห้องสอบเทียบ มากำจัดความชื้น ดูดความชื้น ระบายเป็นน้ำทิ้งออกไป อากาศในห้อง จะมีความชื้นในระดับที่ต้องการ

ขนาดพื้นที่และรุ่นที่แนะนำให้ใช้งาน

 • ขนาดพื้นที่ 20 – 30 ตารางเมตร แนะนำรุ่น MDB-50
หมายเหตุ – คำแนะนำเบื้องต้น กรุณาโทรแจ้งขนาดห้องและอุณหภูมิห้องเพื่อเลือกรุ่นที่ถูกต้องเหมาะสม
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้