โมเดิร์นคูล Modernkool ผู้นำระบบเครื่องลดความชื้น เครื่องดูดความชื้น เครื่องไล่ความชื้น

Modernkool, The leader in dehumifier system

 

 

 

 

 

 

 

 

โมเดิร์นคูล เป็นแบรนด์ของเครื่องลดความชื้นที่บริษัท โฟลดิ้งเกท เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากปัญหาของลูกค้าที่พบว่าในห้องที่แม้จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้วก็ตาม มีค่าความชื้นสูงกว่าค่าความชื้นที่ต้องการ บริษัทฯจึงได้เสนอเครื่องลดความชื้นชนิดที่ใช้คอมเพรสเซอร์ ใช้งานได้สะดวก โดยเคลื่อนที่ได้  ใช้ระบบไฟฟ้า 220 VAC (ปลั๊กไฟตามบ้าน) เมื่อลดความชื้นจนได้ค่าที่ต้องการแล้ว เครื่องลดความชื้นจะหยุดการทำงานอัตโนมัติ (ชั่วคราว) จากนั้นได้เสนอ ติดตั้ง และให้บริการ เครื่องลดความชื้นขนาดใหญ่ขึ้น สำหรับคลัง และห้องพิเศษในโรงงานอุตสาหกรรม และพื้นที่ทุกรูปแบบที่มีปัญหาและต้องการควบคุมความชื้นให้ค่าที่ต้องการ

โมเดิร์นคูล เป็นแบรนด์ของเครื่องลดความชื้นที่บริษัท โฟลดิ้งเกท เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ บริษัทให้ความสำคัญกับ คุณภาพสินค้าและความสามารถในการให้บริการ มีนโยบาย สรรหานวัตกรรมสินค้า ให้คุณสมบัติดีที่สุด ตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมด้วยคำปรึกษาด้านเทคนิค และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากความตั้งใจในการรักษาและพัมนา คุณภาพสินค้าและความสามารถในการให้บริการ เครื่องลดความชื้นโมเดิร์นคูล เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับมาเป็นเวลา 10 ปี และจะดูแลลูกค้าตลอดไป

จากความตั้งใจในการรักษาและพัฒนา คุณภาพสินค้าและความสามารถในการให้บริการ เครื่องลดความชื้นโมเดิร์นคูล เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับมาเป็นเวลามากว่า 10 ปี และจะดูแลลูกค้าตลอดไป

Modern Cool dehumidifier supplier. To remove moisture. Dehumidifiers. And automatic moisture control. For areas that require moisture control suitable for use, as such

  • Industrial manufacturing of all types. Such as the pharmaceutical industry. The food industry. Power industry. Industrial Electrical Electronics. Industry publications. Textile industry and so on.
  • Hospital operating rooms, patient rooms, pharmaceutical research. News X-ray room, laboratory, pharmaceutical drugs, etc.
  • Museum, library, film archive storage tape storage document or picture library, computer room, communication room, electrical equipment room. Electronics devices and so on.
  • Bank note storage room, safe room, security etc.
  • Laboratory testing of the university. Testing room, etc..

Folding Gate Company Limited is a subsidiary of the SITEM Group. PA Hospital News website modeled Apparel Co., Ltd. (South Side), which are specialized. Business support systems engineering. Data Center. Computer data processing center. Telecommunications center. Medical Center. Industrial center and center for all types of networks. Both private and public organizations. It provides a full range of engineering, design, manufacturing, construction and installation. Project management and service quality.

References

เครื่องลดความชื้น เครื่องดูดความชื้น โมเดิร์นคูล เป็นแบรนด์ของ เครื่องลดความชื้น เครื่องดูดความชื้น ที่บริษัท โฟลดิ้งเกท เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ โทร 02 984 3527

Phone: 02 984 3527
เลขที่ 34/17 หมู่ 8 ถ.ประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120