เครื่องลดความชื้น / เครื่องดูดความชื้น รุ่น MDB-160

เครื่องลดความชื้น / เครื่องดูดความชื้น รุ่น MDB-160

เครื่องลดความชื้น / เครื่องดูดความชื้น รุ่น MDB-160 The Space Between Us film trailer คุณสมบัติทางเทคนิค เครื่องลดความชื้น MDB-160 ดูดความชื้นได้ไม่น้อยกว่า 160 ลิตร/วัน ที่ 30 °C และความชื้นสัมพัทธ์ 80%...

Read more
เครื่องดูดความชื้น / เครื่องลดความชื้น รุ่น DY-120

เครื่องดูดความชื้น / เครื่องลดความชื้น รุ่น DY-120

เครื่องดูดความชื้น / เครื่องลดความชื้น รุ่น DY-120 คุณสมบัติทางเทคนิค เครื่องลดความชื้น DY-120 ดูดความชื้นได้ไม่น้อยกว่า 120 ลิตร/วัน ที่ 30 °C และความชื้นสัมพัทธ์ 80% สามารถตั้งค่าและเลือกฟังก์ชันการทำงานโดยระบบสัมผัสที่หน้าจอเครื่อง...

Read more
เครื่องลดความชื้น / เครื่องดูดความชื้น รุ่น DY-105

เครื่องลดความชื้น / เครื่องดูดความชื้น รุ่น DY-105

เครื่องลดความชื้น / เครื่องดูดความชื้น รุ่น DY-105 คุณสมบัติทางเทคนิค เครื่องลดความชื้น DY-105 ดูดความชื้นได้ไม่น้อยกว่า 105 ลิตร/วัน ที่ 30 °C และความชื้นสัมพัทธ์ 80% สามารถตั้งค่าและเลือกฟังก์ชันการทำงานโดยระบบสัมผัสที่หน้าจอเครื่อง...

Read more
เครื่องดูดความชื้น / เครื่องลดความชื้น รุ่น MDB-70

เครื่องดูดความชื้น / เครื่องลดความชื้น รุ่น MDB-70

เครื่องดูดความชื้น / เครื่องลดความชื้น รุ่น MDB-70 คุณสมบัติทางเทคนิค เครื่องลดความชื้น MDB-70 ดูดความชื้นได้ไม่น้อยกว่า 70 ลิตร/วัน ที่ 30 °C และความชื้นสัมพัทธ์ 80% สามารถตั้งค่าและเลือกฟังก์ชันการทำงานโดยระบบสัมผัสที่หน้าจอเครื่อง...

Read more
เครื่องลดความชื้น / เครื่องดูดความชื้น รุ่น MDB-50

เครื่องลดความชื้น / เครื่องดูดความชื้น รุ่น MDB-50

เครื่องลดความชื้น / เครื่องดูดความชื้น รุ่น MDB-50 คุณสมบัติทางเทคนิค เครื่องลดความชื้น MDB-50 ดูดความชื้นได้ไม่น้อยกว่า 50 ลิตร/วัน ที่ 30 °C และความชื้นสัมพัทธ์ 80% สามารถตั้งค่าและเลือกฟังก์ชันการทำงานโดยระบบสัมผัสที่หน้าจอเครื่อง...

Read more
เครื่องดูดความชื้น / เครื่องลดความชื้น รุ่น DY-50

เครื่องดูดความชื้น / เครื่องลดความชื้น รุ่น DY-50

เครื่องลดความชื้น / เครื่องดูดความชื้น รุ่น DY-50 คุณสมบัติทางเทคนิค เครื่องลดความชื้น DY-50 ดูดความชื้นได้ไม่น้อยกว่า 50 ลิตร/วัน ที่ 30 °C และความชื้นสัมพัทธ์ 80% สามารถตั้งค่าและเลือกฟังก์ชันการทำงานโดยระบบสัมผัสที่หน้าจอเครื่อง...

Read more
เครื่องลดความชื้น / เครื่องดูดความชื้น รุ่น DY-30

เครื่องลดความชื้น / เครื่องดูดความชื้น รุ่น DY-30

เครื่องลดความชื้น / เครื่องดูดความชื้น รุ่น DY-30 คุณสมบัติทางเทคนิค เครื่องลดความชื้น DY-30 ดูดความชื้นได้ไม่น้อยกว่า 30 ลิตร/วัน ที่ 30 °C และความชื้นสัมพัทธ์ 80% สามารถตั้งค่าและเลือกฟังก์ชันการทำงานโดยระบบสัมผัสที่หน้าจอเครื่อง...

Read more
Phone: 02 984 3527
34/138 หมู่ 8 ถนนประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120